Kontingenttyper

Indmeldelse

Indmeldelse i Kjellerup Tennis og Padelklub foretages ved at udfylde denne formular med alle oplysninger. Medlemsskabet oprettes uden forpligtelser, men fuldføres ved betaling via mobilepay. Så snart der er betalt, er booking af baner muligt. Ved 2 mdr.s manglende betaling kan klubben udmelde medlemmet.

Et familiemedlemsskab kan oprettes, hvis man er flere i familien, som gerne vil være medlem og bor på samme adresse. Der kan indgå op til 2 voksne og 2 hjemmeboende børn under 18 år. Sidste år som junior/ungdom, er det år medlemmet fylder 17 år.

Sæsonkontingent

  Tennis (sommer) Padel (1. jan. til 31. dec) Tennis & Padel (1. jan. til 31. dec)
Junior, 0 - 17 år 400 700 1100
Senior, fra 18 år 700 1500 2000
Familie 1200 4000 5000

Indmelding senere på året

Nåede du ikke at få dig indmeldt først på året, kan du fra 1. juli gøre det til nedsat pris for resten af året. Det er først muligt at indmelde sig til den nedsatte pris fra henholdsvis den 1. juli eller den 1. oktober og frem - du kan altså ikke på forhånd tilmelde dig til den nedsatte pris. 

Pris ved indmelding på kontingenttypen 'Padel' ses nedenfor:

Padel Fra 1. jul. til 31. dec. Fra 1. okt. til 31. dec.
Junior, 0 - 17 år 420 200
Senior, fra 18 år 950 400

 

Pris ved indmelding på kontingenttypen 'Padel & Tennis' ses nedenfor:

Padel & Tennis Fra 1. jul. til 31. dec. Fra 1. okt. til 31. dec.
Junior, 0 - 17 år 700 300
Senior, fra 18 år 1200 500

Korte medlemstyper - KVARTALS, gældende fra 2024

Kan du ikke spille hele året, men blot vil spille et eller flere kvartaler, kan du vælge et kvartalsmedlemsskab. Ved afslutning af kvartalet, vil du blive spurgt, om du ønsker at forsætte med det næste kvartalsmedlemsskab.

  Senior - TENNIS Senior - PADEL Senior - TENNIS & PADEL

Junior - TENNIS

Junior - PADEL Junior - TENNIS & PADEL
Januar - Marts 200 300 375 100 100 225
April - Juni 275 600 750 200 300 450
Juli - September 275 600 750 200 300 450
Oktober - December 250 400 500 125 150 300

Adgang til klubhus & baner

Der anvendes personlig nøglekode til både klubhus og baner. Baner kan kun tilgåes i tilknytning til banebooking.

Betaling

Ved indmeldelse vil der blive tilsendt en elektronisk faktura pr. mail - betaling foregår via mobilepay. Fortsættes medlemsskabet til det næste medlemsår, vil der automatisk blive udsendt faktura for den nye sæson. 

Opsigelse

Der bliver automatisk fremsendt faktura for næste sæson, når kontingentperioden udløber. Ønsker medlemmet ikke at forlænge medlemskabet for næste sæson, skal medlemsskabet opsiges senest ved modtagelsen af den næste faktura.

Fortrydelsesret

Kontingentet er forudbetalt og refunderes som udgangspunkt ikke. 

Medlemmets ansvar

Medlemskabet er personligt og kan ikke deles eller anvendes af andre end dig selv. Har du gæster med, skal der betales gæstepris.

Kjellerup Tennis og Padelklub forbeholder sig ret til at spærre medlemmets adgang, hvis der sker misligholdelse af klubbens ejendom eller medlemskabet ikke anvendes personligt. Der vil ikke blive udbetalt kompensation til medlemmet ved evt. spærring.

Mail og SMS

Medlemmer i Kjellerup Tennis og Padelklub accepterer, at modtage mail og sms sendt fra klubbens system eller fra klubbens bestyrelse og udvalg. Kjellerup Tennis og Padelklub videregiver ikke medlemmernes kontaktoplysninger (herunder mail og mobilnr.) til 3. part.

Vedtægter

Du kan også læse mere om klubben i dens vedtægter (se her)