Kontingent m.m.

Indmeldelse

Indmeldelse i Kjellerup Tennisklub foretages ved at udfylde denne formular med alle oplysninger. Medlemsskabet oprettes uden forpligtelser, men man kan først bruge booking-systemet og dermed banerne, når man har betalt sit kontingent i form af en elektronisk faktura, som sendes til den oplyste e-mail adresse.

Priser/Kontingent

Junior, 0-18 år kr. 400,00
Senior, 19-100 år kr. 700,00
Senior, helt nye kr. 500,00
Familie kr. 1200,00

 

 

 

Kontingent betales forud for en hel sæson. En sæson løber fra ca. 1. maj til 1. november.

Et familiemedlemsskab kan oprettes, hvis man er flere i familien, som gerne vil være medlem og bor på samme adresse. Der kan indgå op til 2 voksne og x-antal hjemmeboende børn under 19 år.

Nøgle til klubhus og baner kan udleveres ved betaling af depositum på kr. 100,00 pr. nøgle, enten pr. mobilepay eller kontant. Betaling og udlevering aftales med klubbens kasserer pr. sms eller mail (se under "Kontakt" - "Bestyrelsen").

Betaling

Medlemmet modtager en elektronisk faktura, som skal betales senest 14 dage efter indmeldelsen. Ved opstarten af ny sæson, sendes en ny faktura til medlemmet, medmindre medlemskabet er blevet opsagt. Betaling foregår ved at medlemmet laver en alm. bankoverførsel til den i fakturaen oplyste bankkonto. I forbindelse med bankoverførslen, beder vi venligst om, at medlemmet oplyser/skriver det fakturanummer som er oplyst i den elektroniske faktura.

Mobilepay: Det er også muligt at betale kontingentet med mobilepay til Kjellerup Tennisklub via box 6660QU - det koster 10 kr. ekstra, som tillægges kontingentet, da det koster for klubben at have ordningen.

Medlemsskabets periode

Medlemsskabets sæson løber fra april/maj til oktober/november. Medlemsskabet forlænges automatisk med mindre dette opsiges.

Opsigelse

Ønsker medlemmet ikke at forlænge medlemskabet for næste sæson, skal medlemsskabet opsiges senest ved modtagelsen af den næste faktura.

Fortrydelsesret

Kontingentet er forudbetalt og refunderes som udgangspunkt ikke. Dog kan der i tilfælde af længerevarende sygdom gøres undtagelser i form af godskrevet kontingent til næste sæson.

Medlemmets ansvar

Kjellerup Tennisklub forbeholder sig ret til at spærre medlemmets adgang til siden og bookning af baner, hvis der sker misligehold af tennisbanerne, klubhuset eller booking-systemet. Der vil ikke blive udbetalt kompensation til medlemmet ved evt. spærring.

Mail og SMS

Medlemmer i Kjellerup Tennisklub accepterer, at modtage mail og sms sendt fra klubbens system eller fra klubbens bestyrelse og udvalg. Kjellerup Tennisklub videregiver ikke medlemmernes kontaktoplysninger (herunder mail og mobilnr.) til 3. part.

Vedtægter

Du kan også læse mere om klubben i dens vedtægter (se her)